Materialen voor realiseren en uitvoeren van de ketenaanpak

Werkwijzen, functionele instrumenten en praktische hulpmiddelen

Bovenstaand vindt u de praktische tools gerangschikt per professie of setting zodat de mogelijkheid geboden wordt kleinschalig te werken aan het inrichten van de ketenzorg en samenwerking. De modules en praktische tools zijn bedoeld als handreiking bij het ontwikkelen van uw eigen ketenaanpak. Om te komen tot een ketenaanpak zoals in Den Bosch is gerealiseerd vraagt doorlooptijd, afhankelijk van beschikbare capaciteit en middelen. De onderdelen van de werkwijze beschreven in de modules kunnen op verschillende momenten als aanvliegroute geraadpleegd worden aansluitend bij de behoefte van de lokale ketenpartners.

De Bossche proeftuin heeft samen met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) het basismodel ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas opgeleverd. Op dit moment werken zij samen met nog 6 andere proeftuinen aan de verdere doorontwikkeling binnen het landelijk proeftuinenproject van Care for Obesity en wordt de laatste hand gelegd aan het landelijk model.

Klik hier voor meer informatie over het concept landelijk model ketenaanpak overgewicht.

In het concept landelijk model wordt op abstract niveau de visie, processen, organisatie en financiering beschreven. De Bossche modules die op deze website staan, zijn een uitwerking tot op detailniveau van de werkwijze zoals in Den Bosch wordt uitgevoerd. Deze modules worden gedurende dit jaar aangepast om ze beter aan te laten sluiten bij het landelijk model ketenaanpak overgewicht. Ook zal de wijziging betreffende de privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) hierin meegenomen worden.

Welkom

Welkom op de site van de Proeftuin Ketenaanpak overgewicht bij kinderen; een aanvulling op het werk van Jongeren op Gezond Gewicht en Care 4 Obesity, gericht op het realiseren van een ketenaanpak voor 0-12 en 12-18 jarigen. Vanuit de proeftuin wordt samengewerkt met gemeente Oss en ziekenhuis Bernhoven voor een aanvulling op de Bossche ketenaanpak. In maart 2017 zijn de modules voor de diverse partners in de ketensamenwerking opgeleverd. Er is een advies uitgebracht over hoe de randvoorwaardes in te vullen. Dit heeft geleid tot een compleet pakket aan praktische tools voor de partners binnen de keten. 
Vanuit de proeftuin blijven praktische tools en hulpmiddelen ontwikkeld worden die beschikbaar worden gesteld. De proeftuin deelt haar kennis door het organiseren van bijeenkomsten en workshops. Daarnaast hopen we vanuit de proeftuin u te motiveren en inspireren om kennis, informatie en ervaringen te delen die kunnen helpen de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht te realiseren.


Contact

Voor meer informatie over de proeftuin kunt u per mail terecht bij het team: