Module Jeugdgezondheidszorg

Onderstaand filmpje geeft inzicht in de bijdrage en rol van de jeugdgezondheidszorg in de ketenaanpak overgewicht voor kinderen.


Onderstaande documenten vormen samen de module voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het moduledocument jeugdgezondheidszorg is de basis waarin werkwijze en implementatie beschreven staan. De in de module beschreven instrumenten en hulpmiddelen zijn eveneens hier te downloaden. Basisdocument

Module Jeugdgezondheidszorg

Instrumenten en hulpmiddelen voor werkwijze jeugdgezondheidszorg

JGZ.1 Behandelplan overgewicht
JGZ.2 Evaluatie begeleiding overgewicht en afspraken nazorg
JGZ.3 Contactenschema JGZ
JGZ.4 Klassenlijst extra meting
JGZ.5 Eet- en beweegdagboek 0-12 jaar
JGZ.6 Anamneselijst overgewicht 2-12 jaar
JGZ.7 Diagnostisch instrument overgewicht kinderen (JGZ)
JGZ.8 Anamneslijst overgewicht 13-19 jaar
JGZ.9 Overzicht activiteiten en acties JGZ bij overgewicht kind (Signaleren)
JGZ.10 Overzicht activiteiten en acties JGZ bij overgewicht kind (Anamese/Diagnosticeren)
JGZ.11 Overzicht activiteiten en acties JGZ (Bespreken in zorgteam/wijkteam)
PO 1. Scenario's voor signaleren en bespreken overgewicht op school
PO 2. Voorbeeldtekst JGZ informeren ouders via nieuwsbrief school
PO 3. Voorbeeldtekst schoolgids voor extra metingen
PO 4. Voorbeeldtekst 10-minutengesprek
PO 5. Overzicht resultaten BMI meting fitheidstest school
ALG 1. Gewichtsverloopkaart

Hulpmiddelen voor de implementatie werkwijze jeugdgezondheidszorg

IMP.12 Presentatie over belang van bijdrage jeugdgezondheidszorg
IMP.13 Procesevaluatie pilot ketenaanpak overgewicht - jeugdgezondheidszorg
IMP.14 Evaluatie ketenaanpak overgewicht- jeugdgezondheidszorg