Module Primair onderwijs

Onderstaande documenten vormen samen de module voor het primair onderwijs. Het moduledocument primair onderwijs is de basis waarin werkwijze en implementatie beschreven staan. De in de module beschreven instrumenten en hulpmiddelen zijn eveneens hier te downloaden. 


Basisdocument

Module Primair Onderwijs

Instrumenten en hulpmiddelen voor werkwijze primair onderwijs

PO.1 Scenarios voor signaleren en bespreken overgewicht op school
PO 2. Voorbeeldtekst JGZ informeren ouders via nieuwsbrief school
PO 3. Voorbeeldtekst schoolgids voor extra metingen
PO 4. Voorbeeldtekst 10-minutengesprek
PO 5. Overzicht resultaten BMI meting fitheidstest school
PO.6 Overzicht activiteiten en acties primair onderwijs bij overgewicht kind

Hulpmiddelen voor implementatie werkwijze primair onderwijs

IMP.1 Blauwdruk ketenaanpak overgewicht kinderen
IMP.2 Factsheet resultaten knelpuntenanalyse werkwijze
IMP.7 Presentatie over belang bijdrage school
IMP.8 Evaluatie ketenaanpak overgewicht: primair onderwijs