Module kinderopvang

Onderstaande documenten vormen samen de module voor de kinderopvang. Het moduledocument kinderopvang is de basis waarin werkwijze en implementatie beschreven staan. Het hulpmiddel dat in de module wordt beschreven is eveneens hier te downloaden.


Basisdocument

Module Kinderopvang

Instrumenten en hulpmiddelen voor werkwijze kinderopvang

KO.1 Overzichtskaart bijdrage pedagogisch medewerker ketenaanpak overgewicht

Hulpmiddelen voor de implementatie werkwijze kinderopvang

IMP.15 Presentatie over belang van bijdrage kinderopvang
IMP.16 Evaluatie ketenaanpak overgewicht- kinderopvang