Module wijkprofessionals

Onderstaande documenten vormen samen de module voor de wijkprofessionals. Het moduledocument wijkprofessionals is de basis waarin de werkwijze beschreven staat. Het hulpmiddel dat in de module wordt beschreven is eveneens hier te downloaden.


Basisdocument

Module Wijkprofessionals

Instrumenten en hulpmiddelen voor werkwijze wijkprofessionals

WIJK.1 Overzichtskaart bijdrage BJG ketenaanpak overgewicht
JGZ.1 Behandelplan overgewicht
JGZ.2 Evaluatie begeleiding overgewicht en afspraken nazorg