Module Financiering

Onderstaande documenten vormen samen de module Financiering. In deze module wordt inzicht gegeven in de stappen die zijn gezet rondom financiering van de keten en daaruit voortkomende knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. De in de module beschreven instrumenten en hulpmiddelen zijn eveneens hier te downloaden.Basisdocument

Module Financiering

Instrumenten en hulpmiddelen voor financiering

FIN.1 Inventarisatie financiering van huidige keten
FIN.2 Inventarisatie interventies ondersteuning en zorg
FIN.3 Samenvatting knelpunten in de financiering