Module Uitwisselen patiëntgegevens

Onderstaande documenten vormen samen de module Uitwisselen patiëntgegevens. In deze module wordt informatie gegeven over het uitwisselen van patiëntgegevens tussen professionals in de keten. De in de module beschreven instrumenten en hulpmiddelen zijn eveneens hier te downloaden.   


Basisdocument

Module Uitwisselen patiëntgegevens

Instrumenten en hulpmiddelen voor uitwisselen patiëntgegevens

UP.1 Betrokken stakeholders inventarisatie uitwisseling patiëntgegevens
UP.2 Inventarisatie regionaal netwerk Zorg en ICT
UP.3 Format inventarisatie informatiestromen in de keten