Module Monitoring


Onderstaande documenten vormen samen de module Monitoring. In deze module wordt de aanpak voor het ontwerpen en het uitvoeren van de Bossche monitor ketenaanpak overgewicht kinderen toegelicht. De in de module beschreven instrumenten en hulpmiddelen zijn eveneens hier te downloaden.  


Basisdocument

Module Monitoring

Instrumenten en hulpmiddelen voor monitoring

MO.1 Inventarisatie stakeholders, monitorverantwoordelijke en professionals met klankbordfunctie
MO.2 Tekst uitnodiging werkbijeenkomst ontwerpen monitor
MO.3 Tekst voorbereidende opdracht werkbijeenkomst ontwerpen monitor
MO.4 Werkvorm prioriteren van antwoorden
MO.5 Uitwerking basiskader monitor: doelen en randvoorwaarden
MO.6 Uitwerking basiskader monitor: gewenste inhoud lokale monitor
MO.7 Overzicht beschikbaarheid informatie voor lokaal monitorplan