Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

Het landelijk model

Samen met acht proeftuinen (Almere, Amsterdam, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad)  heeft Care for Obesity tussen 2016 en 2018 het ‘Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ ontwikkeld. Het landelijk model volgt op het basismodel 'Van een smalle blik naar een brede visie op de aanpak van overgewicht en obesitas'. Deze is gebaseerd op de ketenaanpak van 's-Hertogenbosch en Amsterdam en eerder beschreven in het boek ‘Overgewicht en Obesitas bij Kinderen. Verder kijken dan de kilo’s (Mil, van E. en Struik, A. 2015)’.  
Het model laat zien hoe professionals kunnen samenwerken binnen een ketenaanpak, welke visie daarbij hoort en wat die visie van hen vraagt. Het geeft weer welke processtappen nodig zijn om de aanpak goed uit te voeren en hoe je die stappen kunt organiseren en financieren.  Naar het landelijk model


Ketenaanpak realiseren en borgen met de handreiking

Het voorbereiden, opzetten en uitvoeren van een ketenaanpak volgens het landelijk model is een intensief proces met een lange doorlooptijd en veel verschillende partners. Elk met hun eigen visie, belangen en financiering. Het vraagt dus tijd, energie en enthousiasme om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Op basis van de ervaringen van ‘s-Hertogenbosch en de andere zeven proeftuinen is de ‘Handreiking realisatie ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ geschreven.  

Naar de handreiking en de bijbehorende hulpmiddelen