Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

Het landelijk model

In de periode 2016-2018 heeft Care for Obesity (C4O) met behulp van financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in samenwerking met de acht proeftuingemeenten Amsterdam, Almere, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad het landelijk model ‘Ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen’ ontwikkeld. Dit landelijk model is een doorontwikkeling van het eerder uitgebrachte basismodel ‘Ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen’ (2017), welke is gebaseerd op de aanpak van de proeftuinen Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch en tevens is beschreven in het boek ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen. Verder kijken dan de kilo’s’ (Mil, van E. en Struik, A. 2015). Het model beschrijft hoe professionals een aanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas kunnen inrichten, welke onderliggende visie daarbij hoort en wat deze visie vraagt van professionals


Naar het landelijk model


Ketenaanpak realiseren en borgen met de handreiking

Het voorbereiden, opzetten en uitvoeren van een ketenaanpak volgens het landelijk model is een intensief proces met een lange doorlooptijd en veel verschillende partners. Elk met hun eigen visie, belangen en financiering. Het vraagt dus tijd, energie en enthousiasme om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Op basis van de ervaringen van ‘s-Hertogenbosch en de andere zeven proeftuinen is de ‘Handreiking realisatie ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ geschreven.  

Naar de handreiking en de bijbehorende hulpmiddelen